ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΣ ΘΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΥΛΟΥ»

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΣ ΘΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΥΛΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΣΥ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΑΥ-ΦΑΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print