ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υλοποίηση Προγραμμάτων Κ.Δ.Α.Π. – Υπηρεσίες Υποστήριξης και λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών»

Eκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές η δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Υλοποίηση Προγραμμάτων Κ.Δ.Α.Π. – Υπηρεσίες Υποστήριξης και λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής απασχόλησης παιδιών»

ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Τ.Ε.Υ.Δ.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print