ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΜΕΘΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ