ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΥΝΗΓΟΥ Τ.Κ. ΚΥΝΗΓΟΥ KAI ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΧΩΜΑΤΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ”