ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ του έργου Αποκατάσταση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Υδραγωγείου Πύλου

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ του έργου Αποκατάσταση και Ανάδειξη Μεσαιωνικού Υδραγωγείου Πύλου.

Παρακάτω θα βρείτε τα τεύχη Δημοπράτησης :

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

Προμέτρηση

Προυπολογισμός

Τεχνική έκθεση

Τιμολόγιο

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print