ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΟΙΚΙΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ”

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΟΙΚΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΣΥ

ΓΣΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print