ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΚΛΩΝΑ ΖΟΡΜΠΑ” (ΦΑΣΗ II)