ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια πολυμηχανήματος έργου (τύπου γεωργικού ελκυστήρα)»