ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ανέγερση νέου σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου και ΓΕΛ Κορώνης, στην εκτός σχεδίου περιοχή Σαράντου στη Δ.Ε. Κορώνης του Δήμου Πύλου-Νέστορος»

 

 

 

 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
 • ΤΕΥΔ
 • ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π.Μ.
 • ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ
 • ΕΤΕΠ
 • ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
 • ΕΣΥ
 • ΤΣΥ
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print