ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ) ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Ε.Ε.Λ. ΜΕΘΩΝΗΣ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ