Τεύχη δημοπράτησης για την Κατασκευή του Έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ. Χώρας»

Παρακάτω θα βρείτε τα τεύχη δημοπράτησης για την Κατασκευή του Έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Κ. Χώρας»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΣΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print