Τεύχη Δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή έργων προστασίας παραλιακού δρόμου Μεθώνης»

Παρακάτω θα βρείτε τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή έργων προστασίας παραλιακού δρόμου Μεθώνης»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΓΣΥ

ΕΣΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print