Την Τρίτη 18 Ιουνίου δημοπρατήθηκε το έργο “Βελτίωση Οδικού Δικτύου Σουληνάρι-Κρεμμύδια-Κορυφάσιο”

Την Τρίτη 18 Ιουνίου 2013,  στη Διεύθυνση Οδικών Εργων (Δ1) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων πραγματοποιήθηκε η δημοπράτηση του έργου «Βελτίωση του Επαρχιακού Οδικού δικτύου Νομού Μεσσηνίας τμήμα ‘Σουληνάρι-Κρεμμύδια-Κορυφάσιο’.

Σε συνέχεια της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων κ. Ευστράτιου Σιμόπουλου, ο οποίος στις 22 Μαρτίου 2013 υπέγραψε την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας’ (ΑΔΑ: ΒΕ2Π1-6 Α8), το Υπουργείο ανακοίνωσε τη διενέργεια της χθεσινής δημοπρασίας στην οποία ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ενέκρινε τη διάθεση πίστωσης ποσού €13,8 εκατομμυρίων.

Η επιτροπή διαγωνισμού συγκροτούνταν από 4 μηχανικούς της Δ1, εκπροσώπους του ΤΕΕ και του ΣΑΤΕ (Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών), της ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) και το Δήμαρχο Πύλου – Νέστορος κ. Δημήτρη Καφαντάρη με αναπληρωτή του τον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Δαρσακλή.

Στη δημοπρασία συμμετείχαν οι Κοινοπραξία ΝΑΟΥΜ Ε.Θ. ΑΤΕ-ΤΕΔΡΑ ΕΠΕ, η Κοινοπραξία 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΔΗΜ-ΕΡ. ΑΕ, η ΣΧΣ ΑΤΕΕ, η ΜΕΤΡΟ ΑΤΕ, Η Κοινοπραξία ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ-ΚΑΠΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, η ΤΕΔΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και η ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ. Πλειοδότρια εταιρεία ανακηρύχθηκε η Κ/Ξ ΝΑΟΥΜ ΕΘ ΑΤΕ-ΤΕΔΡΑ ΕΠΕ με ποσοστό έκπτωσης 34,33%.

Το έργο αναλυτικά προβλέπει τη βελτίωση σε μήκος περίπου 13,8χλμ της 38ης Επαρχιακής Οδού Σουληνάρι-Κρεμμύδια-Κορυφάσιο η οποία συνδέει την Ε.Ο. 82 «Σπ’αρτη-Καλαμάτα-Μεσσήνη-Βελίκα-Πύλος» με την Ε.Ο. 9 «Πάτρα –Πύργος-Κυπαρισσία-Πύλος-Μεθώνη». Στην ανωτέρω οδό θα εφαρμοστεί διατομή ενιαίου οδοστρώματος πλάτους έντεκα (11) μέτρων, με εξαίρεση ορισμένα τμήματα όπου η διατομή θα έχει πλάτος εφτά και μισού 7,5 μέτρων. Στο έργο περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα έργα αποχέτευσης-αποστράγγισης, έξι ισόπεδοι κόμβοι, μια ισόπεδη κυκλική πλατεία καθώς και έργα αποκατάστασης παράπλευρου και εγκάρσιου δικτύου μήκους 3,1 χλμ.

Πέραν των προαναφερθέντων στην πράξη έχουν συμπεριληφθεί οι δαπάνες για μετακινήσεις δικτύων, αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες, απαλλοτριώσεις, καθώς και οι απαιτούμενες μελέτες για τη βελτίωση των τμημάτων «Πύλος-Ριζόμυλος», «Παράκαμψη Πύλου» και «Πύλος-Μεθώνη» που είναι σε συνέργεια με το υλοποιούμενο έργο.

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από την πράξη ένταξης του έργου ξεκινά η υλοποίησή, γεγονός το οποίο αποτελεί πλήρη δικαίωση των επίμονων προσπαθειών και των συνεχών πιέσεων από πλευράς Δήμου Πύλου-Νέστορος για την αναγκαιότητα και τη σημαντικότητα του συγκεκριμένου έργου. Καθοριστικής σημασίας υπήρξε η εντολή του ίδιου του Πρωθυπουργού προς επίσπευση των διαδικασιών, αποδεικνύοντας εμπράκτως την τήρηση των δεσμεύσεων του, καθώς η βελτίωση του οδικού δικτύου συμβάλλει στην ευρύτερη ανάπτυξη της χώρας.

Η Δημοτική Αρχή και προσωπικά ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, κ. Καφαντάρης εκφράζουν τόσο την ικανοποίησή τους για τη θετική έκβαση του έργου αλλά και τις ευχαριστίες τους για τη γόνιμη συνεργασία με ο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, έργου εθνικής σημασίας, συμβάλει στη βελτίωση των υποδομών του Δήμου και ολόκληρου του Νομού και διασφαλίζει ασφαλή και εύκολη πρόσβαση στην ευρύτερη περιοχή, θέτοντας πιο ισχυρές βάσεις για ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print