Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών