Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

Προϊστάμενος Τμήματος: Χρυσοβαλάντης Κότσης

Τηλέφωνο: 27233 60249

 

Περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία:

α) Γραφείο Περιβάλλοντος

β) Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

γ) Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

δ) Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου

ε) Γραφείο Καθημερινότητας και Εποπτείας Συνεργείων

στ) Γραφείο Διαχείρισης Κοιμητηρίων

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print