Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών, Διαχείρισης Οχημάτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών, Διαχείρισης Οχημάτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Προϊστάμενος Τμήματος: ΤΣΑΝΤΙΚΟΥ ΑΝΝΑ

Τηλέφωνα: 27233 60226

 

Περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία:

α) Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

β) Γραφείο Διαχείρισης Οχημάτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print