Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Προϊστάμενος Τμήματος: Κωνσταντίνος Βέργος

Τηλέφωνο: 27233 60234, 27230 28307

 

Περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία:

α) Γραφείο Τεχνικών Έργων

β) Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Μεταφορών

γ) Γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print