ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΖΗΤΑΕΙ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

Το ζήτημα της ορθής και αποτελεσματικότερης εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας, έθεσαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλου-Νέστορος, στη συνεδρίαση τους, τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017, μετά από πρωτοβουλία του Δημάρχου κ. Δημητρίου Καφαντάρη.

Με τις περικοπές και το άγριο ψαλίδι σε πόρους και έμψυχο δυναμικό και σε συνδυασμό με την ατελείωτη γραφειοκρατία, όπως οι διαγωνισμοί, οι προσλήψεις και οι πληρωμές, το φετινό αποτέλεσμα ήταν η δυσχερής εκτέλεση του προγράμματος, με δυσμενείς συνέπειες στην τοπική μας οικονομία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απώλεια του εισοδήματος των παραγωγών, η οποία ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Τη σχετική απόφαση με επιστολή έστειλε ο Δήμος στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς επίσης και στη Κ.Ε.Δ.Ε, ώστε να προκληθεί σχετική απόφαση της διεκδίκησης των παρακάτω θέσεων που το Δημοτικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει.

Η πρόταση των Δημοτικού Συμβουλίου μιλάει ουσιαστικά για την επανεξέταση και επανασχεδιασμό όλων των σχετικών με τη δακοκτονία διαδικασιών και εστιάζει στα εξής σημεία:

  1. Επαρκής χρηματοδότηση του προγράμματος έτσι ώστε, αφενός μεν να καλύπτονται λειτουργικές του ανάγκες, αφετέρου δε να υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσης των απαραίτητων κάθε φορά ψεκασμών με βάση τα προβλεπόμενα επιστημονικά κριτήρια. Επισημαίνεται ότι η οικονομική ζημία από αυξημένες δακοπροσβολές στην περίπτωση μειωμένης αποτελεσματικότητας του προγράμματος λόγω υποχρηματοδότησης, είναι πολλαπλάσια των πιστώσεων που χρειάζονται για την επιστημονικά ορθή εφαρμογή του.
  2. Ορθολογική  κατανομή των πιστώσεων στις ελαιοκομικές περιοχές της χώρας με κριτήρια: α)των αριθμό των προστατευόμενων ελαιοδέντρων κάθε περιοχής, β) τις παραγόμενες ποσότητες ελαιοκομικών προϊόντων (ελαιόλαδο, επιτραπέζιες ελιές).
  3. Αύξηση του προσλαμβανόμενου εποχικού προσωπικού (τομεάρχες δακοκτονίας) προκειμένου να βελτιωθεί η εποπτεία και ο έλεγχος του προγράμματος από τις ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων.
  4. Διερεύνηση κάθε δυνατότητας για τη μείωση της γραφειοκρατίας που απαιτεί το πλαίσιο των διαγωνιστικών διαδικασιών για ανάδειξη των εργολάβων ψεκασμού και παγιδοθεσίας. Η  μείωση της γραφειοκρατίας θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσω κατάλληλων νομοθετικών ρυθμίσεων, ή την σύνταξη πρότυπων σχεδίων διαγωνισμών από το ΥΠΑΑΤ με αξιοποίηση  της δυνατότητας για «συμφωνία πλαίσιο» ή διαγωνισμών με πολυετή διάρκεια.
  5. Έγκαιρη έκδοση όλων των αποφάσεων που σχετίζονται με το πρόγραμμα δακοκτονίας από τα συναρμόδια υπουργεία προκειμένου να  ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ανάδειξης εργολάβων και πρόσληψης προσωπικού προ της ενάρξεως υλοποίησης του προγράμματος (αρχές Ιουνίου κάθε έτους).
  6. Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για τροποποίηση του ορίου των μετακινήσεων του προσωπικού δακοκτονίας και χορήγηση της εκτός έδρας αποζημίωσης για μετακίνηση πάνω από τα 20 χιλιόμετρα έτσι ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων με τη συχνή παρουσία του προσωπικού στους ελαιώνες όπου και εφαρμόζεται το πρόγραμμα.
  7. Αξιοποίηση όλων των επιστημονικών δεδομένων από σχετικές έρευνες και μελέτες γύρω από τα θέματα επιλογής και διαχείρισης των γεωργικών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα δακοκτονίας, καθώς επίσης και των διαθέσιμων μέσων στην εποπτεία και έλεγχο του προγράμματος.

Στο παραπάνω πλαίσιο να συνεχιστούν και εντατικοποιηθούν με πρωτοβουλία και χρηματοδότηση του ΥΠΠΑΤ οι ερευνητικές προσπάθειες των αρμόδιων επιστημονικών φορέων με στόχο τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα του προγράμματος.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print