“ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ”

Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος, συνεχίζει την προσπάθεια που έχει ξεκινήσει για την ανάπτυξη τοπικών συνεργασιών με στόχο την ανάδειξη της περιοχής και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της.

Την Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση των επιτροπών Αγροτικής και Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου, στις οποίες έγινε παρουσίαση του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας του Δήμου Πύλου-Νέστορος.

Στη συνάντηση στην οποία προήδρευσε ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, περιγράφηκε αναλυτικά τι ακριβώς σημαίνει η δημιουργία Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας για την τοπική οικονομία και τη διαφύλαξη και ανάδειξη της ποιότητας των τοπικών προϊόντων και κατά συνέπεια της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, κ. Δημήτρης Καφαντάρης τόνισε το προσωπικό του ενδιαφέρον και τη βαθιά πίστη του στην επιτυχία του όλου εγχειρήματος, το οποίο έχει ξεκινήσει και σχεδιάζεται εδώ και ένα χρόνο. Η σημερινή παρουσίαση είναι το αποτέλεσμα μελέτης και έρευνας για το πώς θα μπορέσει να δημιουργηθεί και να ταυτιστεί το σύμφωνο ποιότητας με το Δήμο Πύλου-Νέστορος και όλες τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού και της παραγωγής ποιοτικών αγροτικών προϊόντων.

Οι συνεργάτες του Δήμου, οι οποίοι εκπονούν την έρευνα εδώ και ένα χρόνο παρουσίασαν στις δυο επιτροπές το πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας και συζήτησαν τις προτάσεις οι οποίες τέθηκαν από τα μέλη των επιτροπών για την καλύτερη εφαρμογή του Συμφώνου Ποιότητας. 

Το κλίμα της συζήτησης ήταν ιδιαίτερα θετικό καθώς όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν ότι είναι προς το συμφέρον του Δήμου να επιτευχθεί η σύζευξη τουριστικής και αγροτικής ανάπτυξης.

Τονίστηκε δε ότι χρειάζεται συναίνεση, συνεργασία και αυτοδέσμευση από όλους του εμπλεκόμενους φορείς, ήτοι Δήμος, επιχειρήσεις, καταναλωτές, παραγωγούς, κοινωνία. Στόχος είναι η σύνδεσης της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου μας με τα παραγόμενα προϊόντα, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Αποφασίστηκε ότι οι δύο επιτροπές του Δήμου θα αποτελέσουν τον πρωταρχικό πυρήνα της προσπάθειας αυτής και θα επικοινωνήσουν τα βασικό πλαίσιο του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας στους επιχειρηματίες. Παράλληλα, μέχρι τα μέσα Απριλίου θα πραγματοποιηθούν τέσσερις ημερίδες ενημέρωσης ανά κατηγορία επαγγελματιών σε όλη την επικράτεια του Δήμου Πύλου-Νέστορος.

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print