Τρία ακόμα έργα ξεκινούν να υλοποιούνται στο Δήμο Πύλου-Νέστορος.

Την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013 υπογράφηκε ανάμεσα στο Δήμαρχο Πύλου-Νέστορος, κ. Δημήτρη Καφαντάρη, εκτελών ως εκπρόσωπος του Δήμου και τον κ. Περικλή Μαρκόπουλο, ενεργώντας με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της Τ.ΕΚ.Μ.Α Ο.Ε. η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Εξωτερικό Υδραγωγείο Πύλου» προϋπολογισμού 2.250.000,00 ευρώ. Η πίστωση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το δεύτερο έργο το οποίο ξεκινά να υλοποιείται είναι ο «Ηλεκτροφωτισμός Βλαχόπουλου και κόμβου Μανιακίου». Ο κ. Ηλίας Ψυχογυιόπουλος ως εκπρόσωπος της εταιρείας «Ψυχογυιόπουλος Ηλίας και ΣΙΑ ΟΕ» υπέγραψε το συμφωνητικό με το οποίο ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος του αναθέτει την εκτέλεση του προαναφερθέντος έργου, ως πλειοδότη στο διαγωνισμό με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, προϋπολογισμού 44.836,00 με ΦΠΑ.

Τέλος, ξεκινά και η «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Μεθώνης» προϋπολογισμού 1.434.000,00, πίστωση η οποία προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής. Ο Δήμαρχος κ. Δημήτρης Καφαντάρης και ο κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, νόμιμος εκπρόσωπος της ΚΟΙΝ/ΞΙΑ Κ.Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΠΕ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ υπέγραψαν τη σύμβαση κατασκευής του έργου.

Έτσι, τρία ακόμα ζωτικής σημασίας έργα στο Δήμο Πύλου-Νέστορος, μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης. Έργα τα οποία θα συμβάλουν στη βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της ποιοτικής αναβάθμισης της ζωής των κατοίκων, τόσο στις επαγγελματικές αλλά και τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, σε γόνιμη συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες και τους συνεργάτες του Δήμου διεκδικούν, συνεχίζουν να διεκδικούν και πετυχαίνουν την ένταξη σημαντικών αναπτυξιακών έργων σε όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα και σε όλους τους τομείς. 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print