ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022 & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022