ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ – Δ.Ε. ΜΕΘΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΧΙΛΙΟΧΩΡΙΩΝ