Υπηρεσίες Δ.Ε. Νέστορος

 

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης είναι οι κάτωθι:

1. Γραφείο Κ.Ε.Π.

2. Γραφείο Διοικητικών-Οικονομικών Θεμάτων, Συντήρησης Υποδομών, Καθαριότητας και Διοικητικής Υποστήριξης των συμβουλίων της Δημοτικής Κοινότητας και των Τοπικών Κοινοτήτων και λοιπών δραστηριοτήτων της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας

   Τηλ.: 27630-31200

    FAX: 27630-31241

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print