ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Υπηρεσίες Δημοτικών Ενοτήτων

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης είναι οι κάτωθι:

1. Γραφείο Κ.Ε.Π.

2. Γραφείο Διοικητικών-Οικονομικών Θεμάτων, Συντήρησης Υποδομών, Καθαριότητας και Διοικητικής Υποστήριξης των συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων

   Τηλ.: 27250-22221

    FAX: 27250-22224

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Χιλιοχωρίων είναι οι κάτωθι:

1. Γραφείο Κ.Ε.Π.

2. Γραφείο Διοικητικών-Οικονομικών Θεμάτων, Συντήρησης Υποδομών, Καθαριότητας και Διοικητικής Υποστήριξης των συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων

   Τηλ.: 27230-51318

    FAX: 27230-51733

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Παπαφλέσσα είναι οι κάτωθι:

1. Γραφείο Κ.Ε.Π.

 2. Γραφείο Διοικητικών-Οικονομικών Θεμάτων, Συντήρησης Υποδομών, Καθαριότητας και Διοικητικής Υποστήριξης των συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων

   Τηλ.: 27220-84095

     FAX: 2722084703

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Μεθώνης είναι οι κάτωθι:

1. Γραφείο Κ.Ε.Π.

 2. Γραφείο Διοικητικών-Οικονομικών Θεμάτων, Συντήρησης Υποδομών, Καθαριότητας και Διοικητικής Υποστήριξης των συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων

    Τηλ.: 27230-31255

     FAX: 27230-31533

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης είναι οι κάτωθι:

1. Γραφείο Κ.Ε.Π.

2. Γραφείο Διοικητικών-Οικονομικών Θεμάτων, Συντήρησης Υποδομών, Καθαριότητας και Διοικητικής Υποστήριξης των συμβουλίων της Δημοτικής Κοινότητας και των Τοπικών Κοινοτήτων και λοιπών δραστηριοτήτων της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας

   Τηλ.: 27630-31200

    FAX: 27630-31241