ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2013 υπογράφτηκε η σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Καλλιθέας» ανάμεσα στους Δήμαρχο Πύλου-Νέστορος κ. Δημήτρη Καφαντάρη, Αντιπρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α. Πύλου κ. Περικλή Κοντογόνη και τον ανάδοχο κ. Γρηγόριο Νανόπουλο Ε.Δ.Ε.

Το έργο ενταγμένο στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού 1.053.639,92€.

Στο υπάρχον εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Τ.Κ. Καλλιθέας παρατηρούνταν συχνές βλάβες λόγω παλαιότητας με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα και διαρροές. Το έργο περιλαμβάνει αντικατάσταση των αγωγών μήκους 6.728,00 χλμ με νέους από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς με αυτογενή θερμική συγκόλληση και ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 10 ατμοσφαιρών. Το έργο υπολογίζεται να ολοκληρωθεί εντός δέκα μηνών.

Η στενή και γόνιμη συνεργασία ανάμεσα στο Δήμο Πύλου-Νέστορος και την Περιφέρεια Πελοποννήσου οδήγησε στη θετική έκβαση του έργου και στην υλοποίησή του.

«Η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης Καλλιθέας είναι σπουδαίας σημασίας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Με σεβασμό στο περιβάλλον και την τήρηση των κανόνων υγιεινής συνεχίζουμε τη διεκδίκηση σημαντικών έργων υποδομής και αναβάθμισης του βιοτικού επιπέδου των δημοτών» σημειώνει ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος κ. Δημήτρης Καφαντάρης.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print