ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΧΩΡΑΣ-Τ.Κ. ΡΩΜΑΝΟΥ

Την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013 υπογράφτηκε η σύμβαση κατασκευής για την εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση δικτύου ακαθάρτων Δ.Κ. Χώρας-Τ.Κ. Ρωμανού της Δ.Ε. Νέστορος» ανάμεσα στο Δήμαρχο Πύλου-Νέστορος κ. Δημήτρη Καφαντάρη και το νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας Α.Π. Μαραγκάκης Έργα Πρασίνου Α.Ε κ. Κωντσαντίνο Τσιόμπρα.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 1.705.700€ εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής.

Το έργο, το οποίο ξεκινά να υλοποιείται, περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των εσωτερικών δικτύων των οικισμών Χώρας και Ρωμανού και συγκεκριμένα, αγωγούς αποχέτευσης συνολικού μήκους746,05μ καθώς επίσης και την ολοκλήρωση τεσσάρων αντλιοστασίων.

Με την αποπεράτωση του συγκεκριμένου έργου, το αποχετευτικό δίκτυο των περιοχών Δ.Κ. Χώρας και Τ.Κ. Ρωμανού θα συνδέεται πια με το εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων και τον υποθαλάσσιο αγωγό.

Το σημαντικό αυτό έργο περιβαλλοντικής σημασίας και αειφόρου ανάπτυξης οδεύει προς την ολοκλήρωσή του, ύστερα από σειρά δυσκολιών με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπος ο Δήμος Πύλου-Νέστορος, στασιμότητα ακόμα και τον κίνδυνο απένταξης του έργου, τις οποίες όμως με σκληρό αγώνα κατόρθωσε να προσπεράσει.

Ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος δηλώνει εξαιρετικά ικανοποιημένος από την εξέλιξη του έργου καθώς επρόκειτο για προσωπικό στοίχημα. «Τα προβλήματα ξεπεράστηκαν και είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το τόσο σημαντικό αυτό έργο, μείζονος σημασίας για την υγεία των κατοίκων και την προστασία του περιβάλλοντος ξεκινά να κατασκευάζεται.»

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print