ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΡΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΕΔΛ ΚΟΡΩΝΗΣ»

Την Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013, υπογράφηκε σύμβαση ανάμεσα στον Δήμαρχο Πύλου-Νέστορος, κ. Δημήτρη Καφαντάρη και τα συμπράττοντα γραφεία «Sigma μελετών Α.Ε.» – «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.» – «ΕΜΠΛΕΚΤΟΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΕΠΕ» εκπροσωπούμενα νόμιμα από τον Σπύρο Φράγκο Δρα Πολιτικό Μηχανικό με αντικείμενο την εκτέλεση της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη των δικτύων Αποχέτευσης λυμάτων Κορώνης και της ΕΕΔΛ Κορώνης».

Πρόκειται για υποέργο της πράξης “ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΡΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ (ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)” ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη”, προϋπολογισμού 9,069,429.10€.

Η εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης Αποχέτευσης λυμάτων (δίκτυα αποχέτευσης) του οικισμού Κορώνης τέως Δήμου Κορώνης και την Προκαταρκτική και Προμελέτη της ΕΕΔΛ Κορώνης μαζί με τις απαραίτητες υποστηρικτικές και περιβαλλοντικές μελέτες συνολικού κόστους 140.102,00 €, χωρίς Φ.Π.Α., περιλαμβάνει μελέτες υδραυλικών έργων, μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών έργων, μελέτες τοπογραφίας, περιβαλλοντικές, γεωτεχνικές και χημικοτεχνικές μελέτες.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print