ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΙΑΛΟΒΑΣ

Υπογράφηκε σήμερα, στο Δημαρχείο Πύλου–Νέστορος μεταξύ του Δημάρχου Δημήτρη Καφαντάρη και του εκπροσώπου της αναδόχου του έργου τεχνικής εταιρείας «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», η σύμβαση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή αντλιοστασίων ακαθάρτων Γιάλοβας». Το έργο με προϋπολογισμό 1.653.225,81,00 € πλέον ΦΠΑ θα λειτουργήσει συμπληρωματικά με το έργο των δικτύων αποχέτευσης το οποίο και έχει ολοκληρωθεί.

Σε δήλωση του ο Δήμαρχος υπογράμμισε τα εξής: «Ένα μεγάλο πρόβλημα που απασχολούσε την Γιάλοβα εδώ και πολλά χρόνια λύνεται. Με την κατασκευή των τριών αντλιοστασίων ολοκληρώνεται το έργο που αφορά στην αποχέτευση της Γιάλοβας, έτσι ώστε το 2020 να είναι έτοιμο να δεχθεί τα λύματα της περιοχής. Η προστασία του περιβάλλοντος παραμένει πάντα ψηλά στην ατζέντα μας.».

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print