ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ

Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο ενεργειακής αναβάθμισης Γυμνασίου-Λυκείου Χώρας, προϋπολογισμού 272.903,22 € πλέον ΦΠΑ.

Η σύμβαση υπογράφηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 από τον Δήμαρχο Πύλου-Νέστορος Παναγιώτη Καρβέλα και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας  «GEOGENESIS Α.Ε.» Ευγένιο Παπαδόπουλο.

Το εν λόγω έργο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού συγκροτήματος του Γυμνασίου-Λυκείου Χώρας του Δήμου Πύλου-Νέστορος, με κύριο σκοπό τη μείωση της εξάρτησης του σχολείου από εξωτερικές πηγές ενέργειας.

Εκτενέστερα, τα κτίρια για τη θέρμανσή τους χρησιμοποιούν λέβητες πετρελαίου. Οι καταναλώσεις που έχουν αφορούν την ηλεκτρική ενέργεια και οφείλονται στο φωτισμό και τη θέρμανση. Σ’ αυτή την κατεύθυνση, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την προσθήκη θερμομόνωσης στις αίθουσες και την αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων με θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος και φωτιστικών σωμάτων με αντίστοιχα LED, την εγκατάσταση λέβητα βιομάζας, καθώς και την προσθήκη συστημάτων ανίχνευσης κίνησης και μείωσης της έντασης φωτός.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print