ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

Ο Δήμος Πύλου-Νέστορος προέβη στην κατάθεση φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη στο Μέτρο 41 του τοπικού προγράμματος προσέγγισης LEADER της Ο.Τ.Δ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ», σχετικά με την υλοποίηση έργων περιβαλλοντικής, πολιτιστικής και κοινωνικής υποδομής, ανάπτυξης και ανάδειξης των περιοχών της επικράτειάς του.

Αναλυτικά υποβλήθηκαν αιτήσεις για τα ακόλουθα έργα: α) Διαμόρφωση Θέσεως Θέας στην είσοδο της Πύλου, β) Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Πετροχωρίου, Τοπικής Κοινότητας Ρωμανού, γ) Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στη Δημοτική Κοινότητα Πύλου, δ) Κατασκευή γηπέδου beach volley στην Τοπική Κοινότητα Μεθώνης, ε) Παρέμβαση στο κτίριο «Οικία Μπάρκα» στην Δημοτική Κοινότητα Χώρας για τη μετατροπή του σε εκθετήριο χώρο σχετικά με τη λαογραφία, την αγροτική και πολιτιστική κληρονομιά, στ) Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην Τοπική Κοινότητα Λαχανάδας, ζ) Δημιουργία και αναπαραγωγή πληροφοριακού εντύπου για τις χαρακτηρισμένες περιοχές NATURA, η) Δημιουργία ενημερωτικού –πληροφοριακού ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ για τις περιοχές NATURA, θ) Προμήθεια στολών και μουσικών οργάνων της Δημοτικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας, ι) Αντιπυρική προστασία, καθαρισμός και ανάδειξη μονοπατιών, κ) Δημιουργία και αναπαραγωγή πολυτελούς λευκώματος των περιοχών του Δήμου Πύλου-Νέστορος και λ) Προωθητικές ενέργειες προβολής και ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Μεσογειακής Διατροφής στην Τοπική Κοινότητα Κορώνης.

Επιπλέον, το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Πύλου-Νέστορος με διακριτικό τίτλο «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» κατέθεσε φακέλους υποψηφιότητας για τα παρακάτω έργα: α) Προμήθεια εξοπλισμού για τα Δημοτικά Στάδια Χώρας και Πύλου, β) Προμήθεια πλαστικών καθισμάτων για το γήπεδο ποδοσφαίρου Πύλου, γ) Προμήθεια εξοπλισμού για τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Χώρας, Πύλου και Χαρακοπιού.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print