ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Παρακαλούνται οι κάτοικοι που έχουν υποστεί ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και καταστήματα από τις πυρκαγιές της 2ας , 3ης,  4ης  και 5ης  Αυγούστου 2021 να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Κορώνης να υποβάλουν σχετική αίτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλάβουν τα έντυπα των αιτήσεων από το Δημοτικό Κατάστημα  Κορώνης.

Ακολουθεί αναλυτική Κατάσταση των Δικαιολογητικών που απαιτείται να συνυποβληθούν  με την αίτηση.

Δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν

Α. Εφάπαξ χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών ποσού 600,00 ευρώ στο κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του για την κάλυψη των πρώτων αναγκών του

 • Αίτηση δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) τελευταίου  φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας)

Β. Εγκρίνεται επιπλέον, η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος ποσού 600,00 ευρώ  στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Πολύτεκνοι  με την προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
 • Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα με την προσκόμιση Απόφασης έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας πό τον ΟΠΕΚΑ, ή Βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ

Γ.  Επιπλέον ενίσχυση ποσού μέχρι 6.000,00 ευρώ κατά νοικοκυριό, για την επισκευή (απλές επισκευαστικές εργασίες) ή την αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας οικίας.

 • Αίτηση δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) τελευταίου  φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας  και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου)
 • Τελευταία Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο 9) συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας
 • Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης  κ.λ.π., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι

Επιδόματα πληγέντων από την πυρκαγιά

 • Οικονομική Ενίσχυση ποσού 600,00 ευρώ σε κάθε νοικοκυριό που έχει πληγεί η κύρια κατοικία του για την κάλυψη των πρώτων αναγκών του
 • Εκτός των 600,00 ευρώ που δίνονται για την κάλυψη των πρώτων αναγκών, οικογένειες που υπέστησαν ζημιά και είναι πολύτεκνες ενισχύονται με επιπλέον 600,00 ευρώ
 • Επιπλέον οικονομική ενίσχυση 600,00 ευρώ λαμβάνουν οι πληγείσες οικογένειες για κάθε  μέλος τους που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες
 • Οικονομική ενίσχυση ποσού μέχρι 6.000,00 ευρώ κατά νοικοκυριό, για την επισκευή (απλές επισκευαστικές εργασίες) ή την αντικατάσταση οικοσκευής της κύριας πληγείσας οικίας.
 • Οικονομική ενίσχυση 4.500,00 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία (67% και άνω) από τραυματισμό στη φυσική καταστροφή

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print